Home      Cases en opdrachten      MVO video & tools      Bestel      Contact
 Cases en opdrachten
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 13


Studievragen


 1. Op welke manieren kunnen overheden bedrijven stimuleren om invulling te geven aan MVO buiten duurzaam inkopen?

 2. Zie verder hoofdstukken 5 en 8.


Academisch studiemateriaal


 • Moon (2006). Government as a driver of corporate social responsibility.

 • Albareda et al. (2008). The changing role of governments in corporate social responsibility: drivers and responses.

 • Zie hoofdstukken 5 en 8.


Praktijkrapporten


 • Ward (2004). Public sector roles in strengthening corporate social responsibility: taking stock.

 • Zie hoofdstukken 5 en 8.
Hoofdstuk 14


Studievragen


 1. Welke bedrijven zijn naar jouw mening goed in staat om MVO onderdeel te maken van hun marketing?

 2. In hoeverre kan een bedrijf een duurzaam product vermarkten zonder dat het zelf duurzaam opereert? En hoe zit dat vice versa? Wat zijn de mogelijkheden? En wat zijn de risico’s?

 3. Wat vind je geloofwaardiger: goede doelen marketing (cause-related marketing) of marketing waarbij een bekende Nederlander wordt ingezet (celebrity endorsement)?


Academisch studiemateriaal


 • Pomering & Dolnicar (2007). Consumer response to corporate social responsibility initiatives: An investigation of two necessary awareness states.

 • Bloom et al. (2006). How social-cause marketing affects consumer perceptions.


Praktijkrapporten


 • Cowe & Williams (2000). Who are the ethical consumers?

 • WBCSD (z.d.). Driving succes: marketing and sustainable development.
Hoofdstuk 15


Studievragen


 1. Wat voor manieren zijn er voor bedrijven naast het uitbrengen van duurzaamheidsverslag om over MVO-prestaties te communiceren?

 2. Wat kunnen functies zijn van een duurzaamheidsverslag?

 3. Wat zijn volgens jou de vijf belangrijkste MVO-kernprestatie-indicatoren waar bedrijven over zouden moeten rapporteren?

 4. Hoe zorg je er voor dat alle stakeholders van een bedrijf worden bediend met een duurzaamheidsverslag?


Academisch studiemateriaal


 • Kolk (2005). Sustainability reporting.

 • Pedersen (2006). Making corporate social responsibility (CSR) operable: how companies translate stakeholder dialogue into practice


Praktijkrapporten


 • GRI (2010). GRI sustainability reporting guidelines.

 • KPMG & SustainAbility (2008). Count me in: the readers’ take on sustainability reporting.