Home      Cases en opdrachten      MVO video & tools      Bestel      Contact
 Cases en opdrachten
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10


Studievragen


 1. Uit onderzoek blijkt dat investeren in onverantwoorde beleggingen vaak minstens net zo rendabel is als investeren in verantwoorde beleggingen. Hoe verklaar je dit?

 2. Om beleggingsfondsen te screenen op duurzaamheid bestaat zowel de methode van positieve screening als negatieve screening. Wat is het verschil?

 3. Wat zijn volgens jou de belangrijkste criteria om te bepalen of een belegging duurzaam is?


Academisch studiemateriaal


 • Kempf & Osthoff (2007). The effect of socially responsible investing on portfolio performance.

 • Glac (2008). Understanding socially responsible investing: the effect of decision frames and trade-off options.


Praktijkrapporten


 • Hawken (2004). Socially responsible investing: how the SRI industry has failed to respond to people who want to invest with conscience and what can be done to change it.

 • EFAMA (2011). EFAMA report on responsible investment.
Hoofdstuk 11


Studievragen


 1. Welke functies vervult een bedrijfscode? Bedenk er minimaal vijf.

 2. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een bedrijfscode voor werknemers en voor leveranciers?

 3. Zoek van drie bedrijven hun bedrijfscode op. Maken zij duidelijk welke maatregelen genomen worden indien medewerkers tegen de bedrijfscode in handelen? Zo ja, welke maatregelen zijn dat dan? Zo nee, waarom doen zij dit volgens jou niet?


Academisch studiemateriaal


 • Bondy et al. (2006). MNC codes of conduct: CSR or corporate governance?

 • Kolk en Van Tulder (2005). Setting New Global Rules? TNCs and Codes of Conduct.


Praktijkrapporten


 • Worldbank (2003). Company codes of conduct and international standards: an analytical comparison.

 • Smith & Feldman (2004). Implementation mechanisms for code of conduct.
Hoofdstuk 12


Studievragen


 1. In hoeverre kunnen standaarden bedrijven van dienst zijn bij het implementeren van een MVO-strategie?

 2. Is een certificeerbare standaard te prefereren boven een niet-certificeerbare standaard?

 3. Bekijk ISO 26000 en de MVO-prestatieladder. Wat zijn de grootste verschillen?


Academisch studiemateriaal


 • Delmas & Montes-Sancho (2010). An Institutional Perspective on the Diffusion of International Management System Standards: The Case of the Environmental Management Standard ISO 14001.

 • Egyedi & Toffaletti (2008). Standardizing social responsibility: Analysing ISO representation issues from an SME perspective.


Praktijkrapporten


 • Perera (2008). How material is ISO 26000 social responsibility to small and medium-sized enterprises?

 • Haas et al. (2010). Analysis of corporate social responsibility standards and guidelines in the agribusiness sector.