Home      Cases en opdrachten      MVO video & tools      Bestel      Contact
 Cases en opdrachten
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7


Studievragen


 1. Welk bedrijf heeft volgens jou de beste reputatie? En hoeveel aandacht heeft dit bedrijf voor MVO?

 2. Zoek een gerenommeerde ranking van bedrijven (bijv. op basis van brand value in ieder geval niet direct MVO-gerelateerd) en vergelijk dit met de Dow Jones Sustainability Index. Beschrijf de overeenkomsten en verschillen die je in de rankings ziet. Hoe verklaar je die overeenkomsten en verschillen?

 3. Wat voor effect heeft een bedrijfsschandaal op de reputatie van een bedrijf? Denk je dat dit effect voor bedrijven die zich met MVO profileren groter of kleiner is?

 4. In hoeverre kan MVO een panaceum zijn voor een bedrijf met een slechte reputatie?


Academisch studiemateriaal


 • Smith et al. (2010). Consumer perceptions of corporate social responsibility: the CSR halo effect. (http://www.insead.edu/facultyresearch/research/doc.cfm?did=43990)

 • Bertels & Peloza (2008). Running just to stand still? Managing CSR reputation in an era of ratcheting expectations.


Praktijkrapporten


 • RARE (2006). CSR in the European oil sector: a mapping of company perceptions.

 • Transparency International (2010). Corruption perceptions report 2010.
Hoofdstuk 8


Studievragen


 1. Is duurzaam inkopen door de overheid vooral een manier voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering of een manier om MVO onder bedrijven te stimuleren?

 2. Zijn er volgens jou MVO-minimumeisen mogelijk die voor ieder bedrijf hetzelfde zijn? Zo ja, hoe zien die er dan uit? Zo nee, waarom niet?

 3. Zie verder hoofdstuk 5.


Academisch studiemateriaal


 • Brammer & Walker (2007). Sustainable procurement practice in the public sector: An international comparative study.

 • Zie verder hoofdstuk 5


Praktijkrapporten


 • MVO Nederland (2011). Advies duurzaam inkopen.

 • Helmink et al. (2008). Sustainable procurement: a thematic review of sustainable procurement in higher education.
Hoofdstuk 9


Studievragen


 1. Wat zijn de belangrijkste kritische succesfactoren bij de implementatie van een MVO-strategie? En wat zijn de belangrijkste knelpunten?

 2. Bekijk ISO 26000, de wereldwijde standaard voor MVO. Welke tips voor MVO-implementatie geeft deze standaard?

 3. Wat zijn zouden verschillen kunnen zijn tussen grote bedrijven en MKB-bedrijven als het gaat om de implementatie van een MVO-strategie?


Academisch studiemateriaal


 • Athanasopoulou (2007). Making sense of corporate social responsibility: a study of the implementation process.

 • Stead & Stead (1995). An empirical investigation of sustainability strategy implementation in industrial organizations.


Praktijkrapporten


 • IISD (2007). Corporate social responsibility: an implementation guide for business.

 • Worldbank (2003). Strengthening implementation of corporate social responsibility in global supply chains.