Home      Cases en opdrachten      MVO video & tools      Bestel      Contact
 Cases en opdrachten
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1


Studievragen


 1. Zoek een aantal definities op van MVO. Welke spreekt je het meest aan? En waarom?

 2. Wanneer vind je MVO meer geloofwaardig: als MVO geďntegreerd is in de business van een bedrijf en het bedrijf er geld mee verdient of als het bedrijf investeert in MVO zonder dat dit direct gelinkt is aan de business?

 3. Wat zijn volgens jou de grootste verschillen in MVO tussen kleine en grote bedrijven? En tussen MVO binnen bedrijven en MVO voor overheden?

 4. Selecteer een branche of sector waar je verwacht werkzaam te gaan zijn. Hoe ziet MVO er uit voor bedrijven die in die branche of sector werkzaam zijn? Wat is daar onderscheidend aan in vergelijking met willekeurige andere branches of sectoren?


Academisch studiemateriaal


 • Porter & Kramer (2011). Creating shared value: how to reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation and growth

 • Visser (2010). The age of responsibility: CSR 2.0 and the new DNA of business.

 • Van de Ven & Graafland (2006). Strategic and moral motivation for corporate social responsibility.

 • Karnani (2010). The case against corporate social responsibility.


Praktijkrapporten


 • SER (2000). De winst van waarden.

 • Business in the Community (2011). The business case for being a responsible business.

 • Doane (2005). The myth of CSR.
Hoofdstuk 2


Studievragen


 1. In hoeverre is een bedrijf verantwoordelijk voor misdragingen van medewerkers?

 2. Hoe ga je om met dilemma’s? Hoe los je het ‘kiezen tussen twee kwaden’ op?

 3. Hoe verhoudt een MVO-beleid zich volgens jou met massa-ontslagen? En kun je een MVO-beleid handhaven tijdens een massa-ontslag?

 4. Noem vijf aspecten van een bedrijf waarvan jij vindt dat het kenmerken zijn van een ethisch besef.


Academisch studiemateriaal


 • Goodpaster (1991). Business ethics and stakeholder analysis.

 • Donaldson and Dunfee (1994). Towards a unified conception of business ethics: integrative social contracts theory.


Praktijkrapporten


 • IVA Tilburg (2001). De weg van de klokkenluider: keuzes en dilemma’s.

 • Christian Aid (2004). Behind the mask – the real face of corporate social responsibility.

 • Doane (2005). The myth of CSR.
Hoofdstuk 3


Studievragen


 1. Kies een bedrijf waar jij zou willen werken en maak een stakeholderanalyse. Inventariseer stakeholders, typeer deze stakeholders volgens dimensies in het hoofdstuk en beschrijf wat voor een soort relatie het bedrijf met deze stakeholders zou moeten onderhouden.

 2. Wat zijn de verschillen in stakeholders tussen kleine en grote bedrijven? En tussen bedrijven en overheden?

 3. Maak een stakeholderholderanalyse van jezelf. Welke relaties kun jij beter managen?

 4. Hoe verhoudt stakeholdermanagement zich tot het strategisch management van een bedrijf


Academisch studiemateriaal


 • Carroll (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility - Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders.

 • Hillman & Keim (2001). Shareholder Value, Stakeholder Management, and Social Issues: What's the Bottom Line?


Praktijkrapporten


 • SOMO et al. (2006). Sustainabilitea: The Dutch Tea Market and Corporate Social Responsibility.

 • Ipsos (2009). Understanding your stakeholders: a best practice guide for the public sector.